De koers naar maximale beschikbaarheid

Voor dit programmateam heeft Copic Business Cartoons in twee (inter)actieve sessies onderstaande koersplaat gemaakt.

Inhoudelijke toelichting van de plaat

In het schip zit het programmateam. Ze varen richting het doel (“maximale beschikbaarheid van het areaal”). Het team heeft een nieuwe werkwijze; ze varen weliswaar binnen de kaders (de boeien), maar daarbinnen hebben ze nog ruimte genoeg om te pionieren.

Het programmateam heeft een “treintjesaanpak”. Dat wil zeggen dat ze eerst het ene project uitvoeren en de leerervaringen meenemen naar het volgende project. Dit doen ze in totaal 4 keer. Daarom zie je 4 kleine bootjes (de projecten).

Het team staat in nauw contact met hun omgeving (achtergrond), hun moederorganisatie (het andere schip), en de beheerder.

Helemaal rechtsboven (om het doel heen) zie je nog de manier van werken van het programmateam.