Missie en visie

Een projectteam van een overheidsorganisatie wilde een missie en visie formuleren en ervoor zorgen dat het gehele projectteam dit zou omarmen.

Copic Business Cartoons heeft samen met het kernteam gezocht naar de beste aanpak hiervoor.

We zijn begonnen om met het kernteam te zoeken naar “het verhaal” van het project. Wat is precies de maatschappelijke opgave? Wat zijn de speerpunten? Wie zijn onze belanghebbenden? Hoe willen wij samenwerken? Etc.

Dit is gedeeld in een bijeenkomst voor het gehele projectteam waarbij iedereen ruimte heeft gekregen om inbreng te leveren voor het projectverhaal.

Vervolgens is in diverse bijeenkomsten in verschillende samenstellingen het verhaal van het projectteam steeds verder verfijnd. Met behulp van tekeningen zijn er goede en concrete gesprekken gevoerd. Het heeft enorm geholpen om met een tekening te gaan werken, omdat je dan een gezamenlijk beeld hebt waar je over kunt praten. Iedereen ervaart meteen wat dit beeld met hem of haar doet.

Uiteindelijk zijn we in de fase terechtgekomen dat de sessies klaar zijn en de focus meer op de tekening is komen te liggen. In diverse feedbackrondes is de tekening aangescherpt. Hieronder zie je het resultaat.

Voor deze website is de plaat interactief gemaakt. Ga over de plaat en vind de beestjes :)