Samenwerken voor duurzame mobiliteit

Samenwerken voor duurzame mobiliteit

In het LEF Future center organiseerde Rijkswaterstaat een congres over fietsen. Hierbij waren mensen aanwezig van de beleids- en uitvoeringsorganisatie.

De aanleiding was dat fiets een onderbelicht onderwerp was bij Rijkswaterstaat. Dit kwam omdat het een relatief klein onderwerp was. Zeker vergeleken met de mega-projecten waaraan ze zijn gewend.

Toch zijn er heel wat mensen bezig met het thema fiets. Het is daarom belangrijk om de koppen zo nu en dan bij elkaar te steken. Hierdoor zie je hoe collega’s te werk gaan en hoe er meer de samenwerking opgezocht kan worden.

Copic heeft dit congres op verschillende manieren ondersteund.

In kleine groepen zijn diversie cases besproken die iets te maken hebben met fietsen. Dit waren dilemma’s, knelpunten, succesverhalen, etc. Voor al deze cases heeft Copic samen met de casehouder een praatplaat gemaakt. Deze zijn als poster opgehangen bij de besprekingen.

De praatplaten zorgden voor een dynamisch gesprek (zonder Powerpoint of onnodige tekst). Hierbij konden deelnemers met behjulp van post-its rechtstreeks op de platen input leveren.

De platen zijn na afloop gedigitaliseerd door Elianne. Hierdoor zijn het mooie handvatten geworden voor alle deelnemers. Na het congres konden ze hiermee goede gesprekken voeren binnen en buiten de organisatie.

Naast deze platen heeft Copic ter plekke het visuele verslag getekend. Dit is gedaan op een IPad. Hierdoor kon het verslag meteen op het gigantische scherm in het LEF worden getoond.

De visuele tools en werkvormen van Copic hebben bijgedragen aan een verandering in denken over het thema fiets. We zijn ervan overtuigd dat het belang hiervan steeds vaker een plek zal krijgen in de grote projecten van Rijkswaterstaat.