Visual
Change Management

Visual Change Management

Organisaties en hun omgeving zijn continu in beweging. Het mooie is: dit gaat helemaal vanzelf! De crux is om de beweging de goede kant op te maken. Wil je dat op een effectieve manier doen dan is het van wezenlijk belang om te zorgen dat management en medewerkers met elkaar dezelfde kant op gaan.

Change management is een verzameling van inzichten, benaderingen, technieken die helpen om een verandering succesvol door te komen.

De filosofie die Copic Business Cartoons aanhangt is dat een verandering alleen succesvol kan zijn als alle betrokkenen hetzelfde verhaal in hun hoofd hebben. Iedereen zal het verhaal op zijn eigen manier vertellen, maar wel met dezelfde richting, overtuigingen en waarden.

Van change naar visual change

Beelden zijn een katalysator voor het change management. In verschillende fasen van de veranderingen zijn beelden, tekeningen, visuals een krachtige tool om met elkaar het gesprek aan te gaan. In het begin helpen ze om de dialoog te voeren over hoe “men in de wedstrijd” zit, welke waarden en overtuigingen iedereen heeft en hoe iedereen de verandering voor zich ziet.

Aan het einde ligt er letterlijk een gedeeld beeld waar iedereen zich content bij voelt. Dit beeld kan gebruikt worden bij discussies, teamoverleggen, etc. Je blijft dus steeds in gesprek met elkaar, waarbij geldt: er mogen zeker verschillen zijn tussen de medewerkers, maar we kijken wel allemaal naar hetzelfde beeld.

Werkwijze

Veranderingen gaan nooit in een rechte lijn. Dit is een belangrijk uitgangspunt als je een verandertraject start. Het is dan ook belangrijk om wendbaar te zijn in de gekozen aanpak. Copic Business Cartoons denkt graag mee over het vormgeven van een adaptief veranderproces. Het gebruik van tekeningen en creatieve werkvormen is hierbij een middel en nooit een doel op zich.